درباره ما

درباره ما

شرکت فسفات تجارت ایرانیان با پشتوانه تجربه چندین ساله در سال 1395 با هدف انجام فعالیتهای بازرگانی ، واردات وصادرات تاسیس شد.

محور اصلی فعالیتهای این شرکت شامل : واردات و تامین مواد اولیه صنایع غذایی و دارویی،ترخیص کالا،مشاوره در امور گمرکی وترانزیت خارجی میباشد.

مدیریت هماهنگ,نیروهای متخصص با تجربه,ارتباطات قوی و توانمندی اطلاعاتی با حرکت در مسیرآخرین قوانین و مقررات بازرگانی وحجم زیاد واردات ، این شرکت را  توانمند ساخته هرگونه فعالیت تجاری را با موفقیت به انجام رساند  .